Wednesday, 10/08/2022 - 06:47|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC TAM HIỆP
 • Phan Thanh Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu Trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0848991882
  • Email:
   phanthanhlinhyt@gmail.com
 • Đoàn Ngọc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
 • Đỗ Văn Liêm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư đoàn thanh niên, Uỷ viên BCH Công Đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   duxliem@gmail.com
 • Lê Thị Thanh Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán, Uỷ viên BCH Công Đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
 • Đàm Quang Khiêm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   02043609866
  • Email:
   tungbaokhiem@gmail.com
 • Dương Hà Tuyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổng phụ trách
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
 • Nguyễn Thu Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
 • Hà Thị Xiêm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
 • Nguyễn Thị Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
 • Phan Thị Nhài
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
 • Đỗ Thị Quyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân