Thứ tư, 10/08/2022 - 05:19|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC TAM HIỆP
 • SỔ TAY PHÒNG CHỐNG DỊCH
  | Trường Tiểu học Tam Hiệp | 31 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Chương trình GDPT 2018
  | Trường Tiểu học Tam Hiệp | 45 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Công văn số 5555 Bộ giáo dục và đào đạo
  | Trường Tiểu học Tam Hiệp | 46 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Chương trình GDPT 2018 - Môn GDTC
  | Trường Tiểu học Tam Hiệp | 41 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Chương trình tổng thể GDPT 2018
  | Trường Tiểu học Tam Hiệp | 43 lượt tải | 1 file đính kèm
 • LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2021-2022
  | Trường Tiểu học Tam Hiệp | 43 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Hướng dẫn cài đặt, sử dụng Ứng dụng liên lạc điện tử eNetViet
  | Phòng GD & ĐT Yên Thế | 4343 lượt tải | 12 file đính kèm